Vesihuoltohanke

Pohjavaaran vesiosuuskunnan hanke Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittymiseksi on alkanut. Hanketyö toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Työ käsittää ohessa olevan kartan mukaisen yhdysjohdon rakentamisen. Järveläisen maansiirto Oy aloittaa putkiasennuksen Nuasjärveen välille Huuskonniemi-Rantakylä. Jäältä käsin tehtävä ranta-alueiden työ aloitetaan Huuskonniemen suunnalta viikolla 14. Sulan maan ja veden aikana siirrytään maatöihin ja syvän veden pohja-asennuksiin.

1.7. – 31.7.2024 Tiedote Nuasjärven vesillä liikkujille

Pohjavaaran vesiosuuskunnan vesihuoltohanke etenee vedenalaisten putkiasennusten vaiheeseen.

Vesistönalitus välillä Huuskonniemi – Kumpuniemi suoritetaan 1.7. – 31.7.2024.

Pohjaan asennettava putki on merkitty pinnalla lipuin painotustyön aikana. 

Vesillä liikkujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta alueella liikuttaessa.

3.4.2024 Myllerrys on alkanut Huuskonniemen matalikolla

Järveläisen maansiirto Oy:n pojat tietävät, miten homma tehdään suomeksi ja savoksi.

18.3.2024 Tuntumaa maisemiin ja jään paksuteen

Hankkeen luotsina toimii Rambollin Teemu Heikkinen.