Tiedote Nuasjärven vesillä liikkujille

Pohjavaaran vesiosuuskunnan vesihuoltohanke etenee vedenalaisten putkiasennusten vaiheeseen.

Vesistönalitus välillä Huuskonniemi – Kumpuniemi suoritetaan 1.7. – 31.7.2024.

Pohjaan asennettava putki on merkitty pinnalla lipuin painotustyön aikana. 

Vesillä liikkujia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta alueella liikuttaessa.