Pohjavaaran turvallisuusryhmä

Hei, joko kuulit Kainuun Nuotan “Turvallisuutta Kainuun maaseudulle” -hankkeesta?

Hankeen tarkoituksena on luoda ja tuoda turvallisuutta maaseudun kylille. Olemme Pohjavaaralla lähteneet mukaan hankkeeseen! Haluamme lisätä kylällämme turvallisuuden tunnetta, sekä tietoa ja taitoa auttaa lähimmäistä ja naapuria hädässä ja apua tarvitessa. Vaikka hanke on jo käynnistynyt, voi edelleen tulla mukaan!

Huippua on, että hankkeeseen voi aivan jokainen osallistua, eikä osallistuminen vaadi aiempaa tietoa aiheesta. Hienoa olisi, jos mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä erilaisin taidoin, tiedoin ja taustoin tulisi mukaan! Koulutus räätälöidään osallistujien toiveiden pohjalta.

Hankeen tarjoama koulutus on ilmaista, ja koulutusta on saatavilla mm. seuraaviin taitoihin: hätäensiapu, alkusammutus, kodin turvallisuus ja varautuminen, henkinen huolto ja naapuriapu hätätilanteessa, häiriötilanneviestintä.

Mikäli kylämme osallistuu hankkeeseen aktiivisesti, saamme Pohjavaaralle sydäniskurin “pahan päivän varalle”!

Lisätietoja:
Ella Mustakangas 050 514 4488
Kainuun Nuotta/Jari Pirttimaa 050 527 4673